Hof van Cassatie: Arrest van 30 Mei 1975 (België)

Datum :
30-05-1975
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19750530-1
Rolnummer :

Samenvatting :

Wanneer de verzekeraar van de aansprakelijkheid inzake een motorrijtuig zich overeenkomstig artikel 11, lid 2, van de wet van 1 juli 1956 een recht van verhaal heeft voorbehouden tegen de verzekeringnemer en, indien daartoe grond bestaat, tegen een verzekerde die niet de verzekeringnemer is, en wanneer met het verzekerd motorrijtuig een ongeval werd veroorzaakt door een verzekerde die niet de verzekeringnemer is en die aansprakelijk is voor het ongeval, is het bedoelde beding tegenstelbaar aan deze verzekerde.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.