Hof van Cassatie: Arrest van 30 November 1967 (België). RG 2368;2568BIS

Datum :
30-11-1967
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19671130-1
Rolnummer :
2368;2568BIS

Samenvatting :

De bewijskracht van een brief, waarin een akkoord is vervat tussen het bestuur van een vervoeronderneming en de vereniging van het personeel van het vervoer met betrekking tot loonsverhogingen van dit personeel, wordt niet miskend door de rechter die van deze brief een met de bewoordingen ervan verenigbare uitlegging geeft. (Burg. Wetb., art. 1319, 1320 en 1322.)

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.