Hof van Cassatie: Arrest van 30 September 1974 (België)

Datum :
30-09-1974
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19740930-1
Rolnummer :

Samenvatting :

Niet wettelijk gerechtvaardigd is de toepassing op een geldboete van de verhoging met 290 deciemen, ingevoerd bij de wet van 22 december 1969, wanneer de vaststellingen van de beslissing in het onzekere laten of het misdrijf gepleegd is voor of na 10 januari 1970, dag waarop deze wet in werking is getreden.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.