Hof van Cassatie: Arrest van 31 Januari 1978 (België)

Datum :
31-01-1978
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19780131-1
Rolnummer :

Samenvatting :

Wanneer schade is veroorzaakt door de respectieve fouten van twee personen, heeft het feit alleen dat de schade zich niet zou hebben voorgedaan zonder de fout van de ene niet het ontbreken van oorzakelijk verband tussen de schade en de fout van de andere tot gevolg (1). ( Artt. 1382 en 1383 B.W. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.