Hof van Cassatie: Arrest van 31 Januari 1978 (België)

Datum :
31-01-1978
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19780131-5
Rolnummer :

Samenvatting :

Wanneer een beslissing de aansprakelijkheid voor een aan een derde veroorzaakt ongeval uitsluitend ten laste legt van een beklaagde en de tegen de tweede beklaagde aangehouden feiten niet in oorzakelijk verband verklaart met de door de derde geleden schade, en de beslissingen op de burgerlijke rechtsvordering van de derde zowel tegen de eerste beklaagde als tegen de tweede beklaagde en de voor deze civielrechtelijk aansprakelijke partij door dezelfde onwettigheid zijn aangetast, strekt de vernietiging, op de onbeperkte voorziening van de eerste beklaagde, van de beslissing op de tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering van de derde zich uit tot de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering van die derde tegen de tweede beklaagde en de voor deze civielrechtelijk aansprakelijke partij in zoverre deze laatste beslissing gewezen is t.a.v. de eerste beklaagde; die vernietiging brengt mee dat die beklaagde aan de bevoegde rechter kan vragen om in een regresvordering tegen de tweede beklaagde en de voor hem burgerrechterlijk aansprakelijke partij te beslissen dat die tweede beklaagde ook aansprakelijk verklaard wordt door het ongeval (1).

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.