Hof van Cassatie: Arrest van 31 Januari 1983 (België). RG 6704

Datum :
31-01-1983
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19830131-6
Rolnummer :
6704

Samenvatting :

Het verval van de termijn van beroep tegen de administratieve beslissing t.a.v. een sociaal verzekerde, zoals de beslissing van de directeur van het gewestelijk bureau inzake werkloosheid, wordt gedekt door een vonnis of arrest op tegenspraak, behalve datgene dat een maatregel van inwendige aard inhoudt, indien het verval niet door de partij is voorgedragen of door de rechter ambtshalve is uitgesproken. ( Art. 7, alinéa 10, Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1944; artt. 860, tweede lid, 864 en 865 Gerechtelijk Wetboek. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.