Hof van Cassatie: Arrest van 31 Maart 1981 (België). RG 6105

Datum :
31-03-1981
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19810331-11
Rolnummer :
6105

Samenvatting :

In de gevallen waarin overeenkomstig de wet voor elk misdrijf of collectief misdrijf slechts een enkele straf kan worden uitgesproken, met dien verstande dat het bedrag van de geldboete wordt vastgesteld naar rato van het aantal werknemers die bij het misdrijf betrokken zijn, of als het gaat om een collectief misdrijf, naar rato van het aantal werknemers die betrokken zijn bij het misdrijf waarop de zwaarste straf staat, kan ingevolge art. 40 Sw. slechts een enkele vervangende gevangenisstraf worden uitgesproken <1>.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.