Hof van Cassatie: Arrest van 4 April 1984 (België). RG 3263

Datum :
04-04-1984
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19840404-1
Rolnummer :
3263

Samenvatting :

Art. 292 Ger.W., krachtens hetwelk nietig is de beslissing, gewezen door een rechter die vroeger bij het uitoefenen van een ander rechterlijk ambt kennis heeft genomen van de zaak, verbiedt een rechter niet om zitting te houden in de correctionele rechtbank, die kennis neemt van een zaak waarin hij vroeger, in raadkamer, uitspraak heeft gedaan over de verwijzing van de verdachte naar die rechtbank.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.