Hof van Cassatie: Arrest van 4 December 1995 (België). RG 9574SN

Datum :
04-12-1995
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19951204-8
Rolnummer :
9574SN

Samenvatting :

Zo een onvrijwillig deeltijds werknemer aantoont in een variabel uurrooster te arbeiden en laaggeschoold te zijn kan niet tot een schorsing wegens langdurige werkloosheid besloten worden en dient niet meer nagegaan of hij al dan niet uitzonderlijke en ononderbroken inspanningen geleverd heeft om aan de werkloosheid te ontsnappen.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.