Hof van Cassatie: Arrest van 4 Januari 1974 (België)

Datum :
04-01-1974
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19740104-11
Rolnummer :

Samenvatting :

Niet ontvankelijk is het tot staving van een cassatieberoep tegen een beslissing van de herkeuringsraad aangevoerde middel, dat uitsluitend betrekking heeft op de kennisgeving van de bestreden beslissing. ( Art. 50 gecoordineerde dienstplichtwetten van 30 april 1962. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.