Hof van Cassatie: Arrest van 4 Januari 1978 (België). RG 1596

Datum :
04-01-1978
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19780104-17
Rolnummer :
1596

Samenvatting :

Hoewel geen enkel vervalbeding door de gemachtigde verzekeraar mag ingeroepen worden tegen de personen die rechten op een vergoeding kunnen laten gelden, moet niettemin worden nagegaan welk risico de arbeidsongevallenverzekering dekt, m.n. of ze betrekking heeft op de werken tijdens welke en door het feit waarvan het arbeidsongeval gebeurd is.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.