Hof van Cassatie: Arrest van 4 Januari 1978 (België)

Datum :
04-01-1978
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19780104-2
Rolnummer :

Samenvatting

Nietig is het arrest van het arbeidshof dat is gewezen door rechters die niet allen aanwezig waren op een van de terechtzittingen waarop de zaak is behandeld (3). ( Ger. Wetb., art. 779, eerste lid. )

Arrest

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.