Hof van Cassatie: Arrest van 4 Januari 1978 (België). RG 197

Datum :
04-01-1978
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19780104-5
Rolnummer :
197

Samenvatting :

Het verbod een vervalbeding in te roepen tegen de personen die rechten op een vergoeding kunnen doen gelden, verplicht de verzekeraar niet tot vergoeding van een arbeidsongeval dat veroorzaakt is door een risico dat door de verzekeringsovereenkomst niet gedekt is (1). ( Gecoordineerde wetten van 28 september 1931, art. 15, vierde lid (2).)

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.