Hof van Cassatie: Arrest van 4 November 1968 (België)

Datum :
04-11-1968
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19681104-1
Rolnummer :

Samenvatting :

Wanneer een misdrijf de dood van de getroffene veroorzaakt en dit overlijden aanleiding geeft tot de bewaring van een overlevingspensioen aan de weduwe, verschuldigd krachtens de overeenkomst waardoor de getroffene en de werkgever gebonden waren en de wetgeving betreffende het rust- en overlevingspensioen van de werklieden, heeft dit pensioen niet tot doel de door een onrechtmatige daad veroorzaakte schade te vergoeden en mag niet worden afgetrokken van de door de dader van het misdrijf verschuldigde vergoeding. (Burg. Wetb., art. 1382.)

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.