Hof van Cassatie: Arrest van 4 November 1968 (België)

Datum :
04-11-1968
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19681104-7
Rolnummer :

Samenvatting :

Niet in rechte gemotiveerd is de veroordeling op de strafvordering, die de wetsbepaling niet vermeld, welke de bestanddelen van het ten laste van de beklaagde bewezen geachte misdrijf opgeeft. (Grondwet, art. 97.) (Eerste en tweede zaak.)

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.