Hof van Cassatie: Arrest van 4 Oktober 1973 (België)

Datum :
04-10-1973
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19731004-7
Rolnummer :

Samenvatting :

De eis tot bindendverklaring van het arrest door de eiser tot cassatie ingesteld, is niet ontvankelijk, wanneer deze niet doet blijken van een belang om het arrest bindend te doen verklaren voor de in tussenkomst opgeroepen partijen.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.