Hof van Cassatie: Arrest van 4 Oktober 1984 (België). RG 102441

Datum :
04-10-1984
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19841004-13
Rolnummer :
102441

Samenvatting :

Wanneer de eiser, na strafrechtelijke vrijspraak van de verweerder, deze heeft gedagvaard voor de burgerlijke rechter op grond van een feit waarvan hij beweert dat het een ander feit is, beoordeelt de burgerlijke rechter in feite, en derhalve op onaantastbare wijze, of de feiten die de eiser onder een andere kwalificatie aanvoert, dezelfde zijn als die welke door de strafrechter onder al hun aspecten zijn onderzocht.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.