Hof van Cassatie: Arrest van 4 September 1984 (België). RG 8368

Datum :
04-09-1984
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19840904-4
Rolnummer :
8368

Samenvatting :

Wettig is de beslissing waarbij de dader van een schadeverwekkend feit wordt veroordeeld om aan de onderneming, die de schade heeft geleden, de lonen terug te betalen die zij aan haar werklieden voor de herstelling heeft betaald, wanneer de rechter vaststelt dat het aldus gevorderde bedrag niet de uitvoering van haar contractuele verplichting is om de lonen te betalen, maar wel de vergoeding van de schade die zij in haar vermogen heeft geleden door het derven van de werkprestaties van haar werknemers die, gedurende de tijd van de herstelling, van hun normale taken moesten worden afgewend.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.