Hof van Cassatie: Arrest van 5 Maart 1980 (België)

Datum :
05-03-1980
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19800305-10
Rolnummer :

Samenvatting

De voorziening van de minderjarige tegen de beslissing in hoger beroep van de jeugdrechter, waarbij de voorlopige plaatsing wordt gelast in een huis van arrest, wordt doelloos wanneer de eiser, op het ogenblik waarop het Hof over de voorziening uitspraak moet doen, van zijn vrijheid is beroofd krachtens een latere beslissing waarbij een andere plaatsing wordt gelast en die voorlopig ten uitvoer is gelegd <1>.

Arrest

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.