Hof van Cassatie: Arrest van 5 Maart 1980 (België)

Datum :
05-03-1980
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19800305-7
Rolnummer :

Samenvatting

Een openbare weg in de zin van art. 21 Wegverkeerswet is elke weg die openstaat voor het openbaar verkeer te lande; wanneer de rechter vaststelt dat een parkeerplaats bestaat uit wegen die voor alle weggebruikers toegankelijk zijn en dat zij voor een ieder toegankelijk is en met name om er een wagen te parkeren, verantwoordt hij wettig zijn beslissing dat die parking een openbare weg is <1>.

Arrest

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.