Hof van Cassatie: Arrest van 5 Mei 1976 (België)

Datum :
05-05-1976
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19760505-3
Rolnummer :

Samenvatting

Dat een bediende een grove fout heeft begaan waardoor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wordt gerechtvaardigd wordt wettelijk beslist door het arrest dat erop wijst dat deze bediende met derden een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid had opgericht en dat deze vennootschap voor een deel van haar werkzaamheden concurreerde met de vennootschap waar hij werkte. ( Gecoörd. wetten van 20 juli 1955 betreffende het bediendencontract. )

Arrest

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.