Hof van Cassatie: Arrest van 5 Mei 1976 (België)

Datum :
05-05-1976
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19760505-4
Rolnummer :

Samenvatting

Niet ontvankelijk, tot staving van een voorziening tegen een beslissing van de Hoge Militieraad, is het middel dat enkel betrekking heeft op de betekening van de bestreden beslissing. ( Artt. 37, par. 4, en 50 gecoörd. dienstplichtwetten van 30 april 1962. )

Arrest

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.