Hof van Cassatie: Arrest van 5 Mei 1993 (België). RG P930003F

Datum :
05-05-1993
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19930505-5
Rolnummer :
P930003F

Samenvatting :

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep van de burgerlijke partij, wanneer het aan de partijen tegen wie het is gericht, wordt betekend overeenkomstig het bepaalde in art. 38 Ger. W., gewijzigd bij de wet van 24 mei 1985, nu die betekening dient te worden gedaan volgens het bepaalde in art. 37 van hetzelfde wetboek (Artt. 37 en 38 Ger. W.).

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.