Hof van Cassatie: Arrest van 5 November 1971 (België)

Datum :
05-11-1971
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19711105-1
Rolnummer :

Samenvatting :

De verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen dekt de schade die door het verkeer van het verzekerde voertuig op de openbare weg en op de daarmee gelijkgestelde terreinen wordt veroorzaakt, maar zij dekt niet de schade die een motorrijtuig kan veroorzaken wanneer het alleen als machinewerktuig gebruikt wordt voor bedrijfsverrichtingen. ( Wet van 1 juli 1956, art. 2, alinéa 1. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.