Hof van Cassatie: Arrest van 5 Oktober 1971 (België)

Datum :
05-10-1971
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19711005-1
Rolnummer :

Samenvatting :

Wettelijk is de eed die de deskundige in strafzaken na de uitvoering van zijn opdracht heeft afgelegd. ( Sv., art. 44, gewijzigd bij de wet van 27 maart 1970 ). ( Impliciete oplossing. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.