Hof van Cassatie: Arrest van 6 April 1984 (België). RG 3968

Datum :
06-04-1984
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19840406-5
Rolnummer :
3968

Samenvatting :

De vereffenaars van een handelsvennootschap mogen niet tot verdeling van de goederen, bedragen of waarden onder de vennoten overgaan dan na betaling of consignatie van de gelden die nodig zijn voor de betaling van de schulden waarvan zij het bestaan kennen, ook al zijn deze nog niet invorderbaar. ( Art. 185 Vennootschappenwet. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.