Hof van Cassatie: Arrest van 6 December 1971 (België)

Datum :
06-12-1971
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19711206-3
Rolnummer :

Samenvatting :

Artikel 3 van de wet van 1 juli 1956 betreffende de verplichte verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid inzake motorvoertuigen slaat niet alleen op de dief maar ook op de heler van het gestolen voertuig.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.