Hof van Cassatie: Arrest van 6 December 1977 (België). RG 20215

Datum :
06-12-1977
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19771206-8
Rolnummer :
20215

Samenvatting

De rechter die enkel rekening houdt met de verklaringen van de werkgever van de werkloze, beantwoordt aldus niet de conclusie van de Rijksdienst die steunde op verklaringen die de werkloze na zijn ontslag nopens zijn bereidheid om een nieuwe dienstbetrekking te aanvaarden, heeft afgelegd en waardoor hij volgens de Rijksdienst zich onbeschikbaar voor de algemene arbeidsmarkt heeft gesteld.

Arrest

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.