Hof van Cassatie: Arrest van 6 December 1979 (België)

Datum :
06-12-1979
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19791206-8
Rolnummer :

Samenvatting :

De huur is niet rechtsgeldig aan de verhuurder betaald indien ze wordt betaald aan iemand die geen macht heeft om voor hem te ontvangen of indien, bij betaling aan iemand die niet bevoegd was om voor de verhuurder te ontvangen, deze laatste de betaling niet heeft bekrachtigd of er geen voordeel uit getrokken heeft. (Artt. 1234, 1239 en 1728 B.W.)

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.