Hof van Cassatie: Arrest van 6 Februari 1968 (België)

Datum :
06-02-1968
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19680206-3
Rolnummer :

Samenvatting :

De verplichting de vonnissen en arresten te motiveren beantwoordt aan een vormvoorschrift. (Grondwet, art. 97.)

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.