Hof van Cassatie: Arrest van 6 Februari 1978 (België)

Datum :
06-02-1978
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19780206-2
Rolnummer :

Samenvatting :

Wanneer, inzake gemeentebelastingen, de belastingplichtige, eiser, afstand doet van zijn voorziening, verleent het Hof akte van de afstand (1).

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.