Hof van Cassatie: Arrest van 6 Januari 1972 (België)

Datum :
06-01-1972
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19720106-12
Rolnummer :

Samenvatting :

Indien de schuldenaar zijn schuld per cheque wenst te betalen, gaat deze niet teniet door het overhandigen van dit effect aan de schuldeiser, maar door het ter beschikking stellen van de schuldeiser van het bedrag van zijn schuldvordering.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.