Hof van Cassatie: Arrest van 6 Januari 1978 (België)

Datum :
06-01-1978
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19780106-2
Rolnummer :

Samenvatting

De rechten van de verdediging worden geschonden door het arrest dat, hoewel de raadsman van de eiser op een vroegere terechtzitting enkel gevraagd had dat de zaak bij een andere zou worden gevoegd en de verweerder hiermee zijn instemming had betuigd, over de zaak zelf uitspraak doet zonder dat de eiser ondertussen de gelegenheid heeft gehad om te concluderen of te pleiten over de zaak zelf (1).

Arrest

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.