Hof van Cassatie: Arrest van 6 Maart 1973 (België)

Datum :
06-03-1973
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19730306-9
Rolnummer :

Samenvatting :

Wanneer in strafzaken de wet geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, beoordeelt de feitenrechter soeverein, in geweten, de bewijskracht van de hem voorgelegde feitelijke gegevens.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.