Hof van Cassatie: Arrest van 6 Mei 1971 (België)

Datum :
06-05-1971
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19710506-7
Rolnummer :

Samenvatting :

Ingevolge artikel 9, alinéa 2, van de overeenkomst van 1 mei 1931 tussen België en Frankrijk met het doel dubbele belasting te vermijden, goedgekeurd bij de handeling van de wetgevende macht van 28 december 1931, luidens hetwelk de inkomsten van uitvindingsoctrooien belastbaar zijn in het land van de fiscale woonplaats van de genieters, wordt de natuurlijke personen of rechtspersoon, die in België is gevestigd en die de royalties betaalt voor een licentie van alleenverkoop van gepatenteerde en in Frankrijk vervaardigde farmaceutische produkten, vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van de mobiliënbelasting in zover deze royalties een vergoeding zijn voor de uitvinder wiens fiscale woonplaats in Frankrijk is gevestigd.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.