Hof van Cassatie: Arrest van 6 Mei 1974 (België)

Datum :
06-05-1974
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19740506-8
Rolnummer :

Samenvatting :

Niet ontvankelijk is de voorziening van een burgerlijke partij tegen een andere burgerlijke partij waartegen zij voor de feitenrechter geen geding had aangegaan en ten wier voordele de bestreden beslissing geen veroordeling van de eisende partij uitspreekt.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.