Hof van Cassatie: Arrest van 6 September 1971 (België)

Datum :
06-09-1971
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19710906-5
Rolnummer :

Samenvatting :

De staat van onvermogen van de beklaagde, die wegens flessentrekkerij wordt vervolgd, wordt wettelijk vastgesteld door de rechter bij wie de rechtsvervolging aanhangig wordt gemaakt. ( S.W., art. 508bis. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.