Hof van Cassatie: Arrest van 6 September 1971 (België)

Datum :
06-09-1971
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19710906-7
Rolnummer :

Samenvatting :

Het Hof is niet bevoegd om na te gaan of de rechter de hem overgelegde gegevens van de zaak of van het dossier juist of verkeerd heeft beoordeeld. ( Grondwet, art. 95. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.