Hof van Cassatie: Arrest van 7 April 1981 (België). RG 6170

Datum :
07-04-1981
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19810407-1
Rolnummer :
6170

Samenvatting :

Wanneer een onderzoeksgerecht zich dient uit te spreken over de regeling van de procedure en vaststelt dat de strafvordering vervallen is door verjaring hoeft het geen uitspraak meer te doen over de schuldaanwijzingen <4>.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.