Hof van Cassatie: Arrest van 7 Februari 1978 (België)

Datum :
07-02-1978
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19780207-5
Rolnummer :

Samenvatting :

Hoewel het college van burgemeester en schepenen namens de gemeente een vordering tot bewaring van rechten mag instellen, toch moet de aldus ingestelde voorziening niet ontvankelijk worden verklaard, wanneer voor het Hof niet regelmatig een machtiging van de gemeenteraad wordt overgelegd (1). ( Artt. 90, 9° en 10°, en 148 Gemeentewet. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.