Hof van Cassatie: Arrest van 7 Januari 1971 (België)

Datum :
07-01-1971
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19710107-3
Rolnummer :

Samenvatting :

Voor de toepassing van de bedrijfsbelasting worden als winsten beschouwd om 't even welke reserve, zonder onderscheid tussen de zichtbare en de verborgen reserves. (Gecoördineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 27, alinéa 2, 5°.)

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.