Hof van Cassatie: Arrest van 7 Januari 1975 (België)

Datum :
07-01-1975
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19750107-14
Rolnummer :

Samenvatting :

Niet naar recht met redenen omkleed is de veroordelende beslissing op de strafvordering die, hetzij in haar eigen redenen, hetzij met verwijzing naar de beroepen beslissing, geen melding maakt van de wettelijke bepalingen waarin de bestanddelen van het ten laste van de beklaagde gelegde misdrijf worden opgegeven en van die waarbij een straf wordt gesteld. ( Art. 97 Grondwet. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.