Hof van Cassatie: Arrest van 7 Januari 1975 (België)

Datum :
07-01-1975
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19750107-15
Rolnummer :

Samenvatting :

De verjaring van de strafvordering wordt niet geschorst gedurende de gewone verzettermijn die voor de bij verstek veroordeelde openstaat; zulks gebeurt eerst als deze termijn is verstreken. ( Artt. 151, 187, 188 en 208 Sv. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.