Hof van Cassatie: Arrest van 7 Januari 1981 (België). RG 1426

Datum :
07-01-1981
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19810107-7
Rolnummer :
1426

Samenvatting :

De vraag of een partij voor de kamer van inbeschuldigingstelling een exceptie van onbevoegdheid heeft opgeworpen, hangt niet af van de kwalificatie die zij aan haar verweermiddel heeft gegeven, maar van het werkelijke onderwerp van het geschilpunt.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.