Hof van Cassatie: Arrest van 7 Januari 1983 (België). RG 3591

Datum :
07-01-1983
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19830107-9
Rolnummer :
3591

Samenvatting :

De voorziening in cassatie is t.a.v. een verweerder ontvankelijk wanneer tussen de eiser en die verweerder voor de rechter in hoger beroep een geschil aanhangig was en de bestreden beslissing daarop uitspraak heeft gedaan, b.v. een geschil omtrent de hervatting van het geding.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.