Hof van Cassatie: Arrest van 7 Juni 1988 (België). RG 1585

Datum :
07-06-1988
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19880607-8
Rolnummer :
1585

Samenvatting :

Met "toevallig feit" is in art. 50, alinéa 1, 2°, van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen bedoeld elke omstandigheid of gebeurtenis die voor de bestuurder van het voertuig dat de schade veroorzaakte, overmacht oplevert, zodat zij hem niet kan worden toegerekend; zulk een omstandigheid of gebeurtenis behoeft niet noodzakelijk onafhankelijk van elke menselijke wil te zijn ontstaan.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.