Hof van Cassatie: Arrest van 7 Juni 1995 (België). RG P950281F

Datum :
07-06-1995
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19950607-1
Rolnummer :
P950281F

Samenvatting :

Wanneer de rechter een verval van het recht tot sturen uitspreekt, kan hij het herstel in dat recht afhankelijk maken van een geneeskundig onderzoek, zelfs als het verval niet gegrond is op de lichamelijke ongeschiktheid van de bestuurder.

Arrest :

Voeg het document toe aan een map () om te beginnen met annoteren.
HET HOF,
Gelet op het bestreden vonnis, op 23 januari 1995 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Luik;
Over het vijfde en zesde middel :
Overwegende dat de rechter wegens overtreding van de Wegverkeerswet of wegens een verkeersongeval te wijten aan het persoonlijk toedoen van de dader, het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig kan uitspreken en het herstel in dit recht afhankelijk kan maken van het slagen voor één of meer onderzoeken, vermeld in artikel 38, alinéa 3, van de Wegverkeerswet;
Dat, in zoverre, de middelen niet kunnen worden aangenomen;