Hof van Cassatie: Arrest van 7 Mei 1993 (België). RG 7990

Datum :
07-05-1993
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19930507-5
Rolnummer :
7990

Samenvatting :

Geen met een gebrek aan motivering gelijkstaande tegenstrijdigheid in de redenen is de tegenstrijdigheid tussen redenen waarvan de ene wegens een verschrijving een feitelijke onjuistheid inhoudt waaruit geen gevolg wordt getrokken en een andere reden de grond vormt voor de beslissing. (Art. 97, Gw.).

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.