Hof van Cassatie: Arrest van 7 November 1972 (België)

Datum :
07-11-1972
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19721107-17
Rolnummer :

Samenvatting :

De opsomming, in artikel 88, 12°, van het Veldwetboek, van de plaatsen waar het werpen van stenen of andere harde lichamen of andere voorwerpen die kunnen bevuilen of beschadigen, verboden is, heeft met name betrekking op bomen, doch niet op bossen als dusdanig.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.