Hof van Cassatie: Arrest van 7 Oktober 1968 (België)

Datum :
07-10-1968
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19681007-5
Rolnummer :

Samenvatting :

Niet ontvankelijk is het aan de feitenrechter niet overgelegd middel dat hieruit is afgeleid dat de rechten van de verdediging werden geschonden door de weigering van het openbaar ministerie een door de verdediging voorgestelde getuige te doen dagvaarden.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.